En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
 

    Generelt kan frivillige hjælpe med:

 

Eksempler på hvad frivillige har hjulpet med:

 

 • Hjælpe med at udfylde og indsende ansøgninger

 • Hjælpe med at samle dokumentation

 • Læse og forklare breve og andre henvendelser fra det offentlige

 • Gøre det formelle forståeligt fordi den frivillige har tiden til at forklare og bruger et mere forståeligt sprog end det, som offentligt ansatte kan forfalde til

 • Forklare vigtigheden i at gøre hvad der bliver bedt om

 • Hjælpe med at besvare henvendelser fra det offentlige

 • Hjælpe med at huske på tidsfrister

 • Kontakt til det offentlige, banker og andre (med borgeren ved sin side)

 • Hjælpe med at klage over afgørelser

 • Opstille budget

 • Hjælpe med at skrive CV og ansøgning

 • Hjælpe med at bruge de digitale løsninger

 • Medvirke til at borgeren træffer de rigtige beslutninger

 • Skabe tryghed ved sit nærvær

 

 

 

 

 

 

 

 

Retur til forrige side

 

 

Frivillige fra forskellige grupper og organisationer i Rudersdal samarbejder om at hjælpe flygtninge. Her er eksempler på noget af det, vi gennem årene har hjulpet med. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er frivillige fra Birkerød Flygtningekontakt, som har hjulpet.

Da hjælpen endvidere er afhængig af, at der er en frivillig, som er villig til at påtage sig opgaven, er det ikke nødvendigvis sikkert, at opgaven kan blive løst igen. Men undlad ikke at spørge.

Administrativ hjælp:

 • Oprettelse af
  - bankkonto og erhvervskonto
  - e-boks og NemId

 • Kontakt i dagligdagen til hjemmesygepleje, læge og hospital

 • Skifte læge

 • Budget

 • Gældssanering

 • CV-skrivning og ansøgninger

 • Forståelse af breve

 • Klager over afgørelser

 • Hjælp med bøder/afgifter

 • Hjælp til Forældreintra/Aula

 • Lektiehjælp

 • Søge
  - om familiesammenføring og forlængelse af ophold
  - støtte til fritidsaktiviteter for børn
  - SU og SU-lån
  - praktikplads
  - støtte til højskole/efterskole
  - skilsmisse

 • Ansøgning om
  - enkeltydelse
  - begravelseshjælp
  - pas-fornyelse ved ambassade i andet land

 • Opsigelse af
  - forretningslejemål
  - pakkeboksaftaler

 • Udarbejdet risikoanalyse for grøntbutik

Bisidder:

 • Deltage i forældremøde

 • Bisidder (kommune, læge/tandlæge, flygtningeadvokat, Sandholm osv.)

Praktisk hjælp:

 • Monteret lamper, reoler mm.

 • Møbelopbevaring

 • Skaffe genbrugstøj, indbo og cykler

 • Oprettet cykelværksted

 • Flytning

 • Sociale arrangementer

 

 • …. Og meget mere.

 
 

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt