En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 
Finanslov 2019 og stramninger på flygtningeområdet

Mange flygtninge er i øjeblikket bekymrede for fremtiden, men det er svært på nuværende tidspunkt at sige noget klippefast om hvad der sker, fordi det først skal vedtages i en finanslov og separate følgelove. Og man ved jo ikke, hvad der kan ske i kampens hede, og om der udskrives valg forinden lovene er vedtaget.

Vi håber inderligt at I kan bruge nedenstående til at berolige vores nye borgere.

Med venlig hilsen

Birkerød Flygtningekontakt

 

Dansk Flygtningehjælp skriver på sin Facebookside for frivillige

I fredags den 30. november 2018 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en Aftale om finansloven for 2019. Aftalen indeholder en række initiativer i forhold til flygtninge og har givet anledning til mange spørgsmål og bekymringer blandt flygtninge og frivillige. Derfor kommer her lidt fakta.

Folketinget vedtager hvert år en finanslov, der bestemmer, hvordan staten skal bruge penge på de forskellige samfundsområder det kommende år. Finanslovsaftalen er et forslag, der skal vedt...ages i Folketinget. Det betyder, at Aftale om finansloven 2019 ikke er vedtaget endnu.
Aftalen indeholder bl.a.

1. Udrejsecenter Lindholm: Der er et initiativ om, at personer på tålt ophold, udlændinge, der er udvist på grund af kriminalitet eller af hensyn til statens sikkerhed, fremmedkrigere og afviste asylansøgere, der er dømt for kriminelle forhold, skal overføres til et nyt udrejsecenter, der skal etableres på øen Lindholm. Der er på nuværende tidspunkt ikke tale om andre grupper end disse. Det er planen, at udrejsecentret skal være klar til at modtage de første beboere 2. halvår 2021. Kort fortalt: Der er ingen, der skal overføres til øen Lindholm på nuværende tidspunkt.

2. Midlertidighed, inddragelse og hjemsendelse: Der er en række initiativer vedrørende midlertidighed, der omhandler, at flygtninge kun skal være i Danmark så længe de har brug for beskyttelse. Der er bl.a. forslag om, at alle opholdstilladelser til flygtninge fremover udstedes med henblik på midlertidigt ophold i Danmark, der skal være løbende information om opholdets midlertidige status og repatrieringsordningen skal udvides og styrkes. Kort fortalt: Som det er i dag kan en opholdstilladelse inddrages eller nægtes forlænget, hvis grundlaget for opholdstilladelsen ikke længere er til stede. Det kan fx være, hvis en flygtning kommer fra et område, hvor forholdene har ændret sig, så han/hun ikke længere er i fare og har behov for beskyttelse, og det er i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser.

Bemærk, at Aftale om finansloven 2019 ikke er vedtaget endnu. Læs evt. mere om initiativerne på udlændingeområdet her: http://uim.dk/…/finanslovsaftale-sikrer-fortsat-stram-udlae…
Hvis I har spørgsmål eller har brug for rådgivning, så har Dansk Flygtningehjælp forskellige tilbud:
- Asylafdelingen, der rådgiver om asyl: https://flygtning.dk/danmark/asyl/raadgivning-om-asyl og repatriering: https://flygtning.dk/danmark/om-at-vende-hjem
- Frivilligrådgivningen, der vejleder om bl.a. familiesammenføring, permanent ophold, indfødsret og sociale regler: https://flygtning.dk/f…/vores-arbejde/frivilligraadgivningen.

 

Du kan læse på Refugee.dk ’s hjemmeside.

 

Jacob Netteberg har skrevet dette på Venligboernes Facebookside

Update! Jeg har talt med Udlændingestyrelsen. Hvad angår ændringen i ordlyden "asyl med mulighed for permanent ophold" til "med henblik på hjemsendelse" - og dermed konsekvenser for evt. uddannelse og boliganvisning, så er det IKKE udmøntet i lovforslag endnu!
Det betyder - endnu er der INGEN ændring i disse forhold.
(Det kommer desværre nok, men altså - ikke endnu).

Pointen er, at Finansloven bygger på det man kalder "en politisk aftale", og dermed kan man ændre i fx. satser på integrationsydelse, man kan iværksætte økonomiske tiltag med at renovere Lindholm, etc. Men ændring i asylstatus kræver en lovændring.
Og Regeringen er så blevet enige med DF om at man vil indføre den lovændring, men det konkrete lovforslag er altså ikke skrevet endnu, og selvfølgelig heller ikke vedtaget (men det bliver det jo med det nuværende flertal).

Spørgsmålet er om Lars Løkke vælger at udskrive valg inden sådan en lovændring bliver præsenteret, behandlet og gennemført?

Men det betyder, at alle der er i gang med praktik, eller uddannelse, altså må have is i maven, og bevare roen. Der er ingen officiel ændring endnu på deres status
.

 
Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt