En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

 

Integrations-videnbank

Her kan du finde svar på mange spørgsmål, regler og vilkår for flygtninge.

 

Kildeangivelse i parantes. Se Kildekommentarer nederst på siden.

 

Vær opmærksom på, at siden ikke har været vedligeholdt i meget lang tid!! Der kan derfor forekomme links, som ikke virker.

  

 

Stikordsregister til emneopdelt information

 

Gå til supplerende oplysninger

 

KL= Kommunernes Landsforening

US= Udlændingestyrelsen

 

 

 

LBB projektet

Projektet Lokalsamfundet Bygger Bro med deltagere fra kommunen og frivillige blev gennemført i perioden 2014-17. Læs om resultaterne her.

 

Generel information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Til top

 

Grundlæggende love og regler

Kommunale kan og skal opgaver (DFH)

Lovgivningshåndbog okt. 2016 (DFH)

 

Integrationsloven (Retsinformation) - Obs! senere ændringer til loven ikke indarbejdet

Integrationsloven (Socialjura) - ændringer indarbejdet

Lov om aktiv beskæftigelseindsats (Retsinformation) - Obs! senere ændringer til loven er IKKE indarbejdet

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (forlaget Jurainformation) Obs! senere ændringer ER indarbejdet

Lov om aktiv socialpolitik (Retsinformation)

Serviceloven (Retsinformation)

Serviceloven (Socialjura)

 

Forvaltningsloven (Retsinformation)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Retsinformation)

 

Retssikkerhedsloven på det sociale område (Retsinformation)

 

Grundlæggende hjælp

Den gode modtagelse

Siden er udarbejdet i samarbejde mellem Udlændingestyrelse, Røde Kors, KL og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Her kan man læse om den gode modtagelse, hvad siger loven, spørgsmål og svar.

 

Digital selvbetjening

Megen kommunikation med det offentlige sker digitalt. Gå ind på Borger.dk.

På kommunens hjemmeside under "Min side" finder du indgangen til flere af de digitale indgange.

 

Regel- og informationsdatabaser

Retsinformation (Folketinget og ministerierne)

Socialjura (forlaget Jurainformation)

Nyidanmark.dk (Udlændingestyrelsen m.fl.)

Borger.dk

Sundhed.dk/Patienthåndbogen (Danske Regioner m.fl.)

 

Ministerier, styrelser mv.

Udlændingestyrelsen

Udlændingestyrelsen, Borgerservice

Udbetaling Danmark

Vigtige kontakter/instanser med relation til flygtninge

 

Frivillig hjælp og rådgivning

Dansk Flygtningehjælp

Jurarådgivningen

CePi

 

 

Emneopdelt information

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Til top

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ Til top

 

Aktindsigt

Rerlerne for aktindsigt er beskrevet i "Lov om offentlighed i forvaltningen".

Læs supplerende information om aktindsigt her.

 

Arbejde

Beskæftigelsestilbud i kommunen

Virksomhedspraktik, pdf (kommunen)

Job med løntilskud, pdf (kommunen)

Jobnet in English (Jobnet)

 

Læs også "Lovgivningshaandbog", pdf (DFH)

 

225-timers reglen, pdf (kommunen).

Vejledning om 225-timersreglen for ægtepar og ugifte der modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik § 11,  (Retsinformation)

Startvejledning, 225-timers reglen, pdf (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)

Guide til 225-timers reglen, pdf (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering)

225-timersreglen for ægtepar (borger.dk)
Læs supplerende oplysninger om 225 timers reglen her.

 

Information om virksomhedspraktik for flygtninge, pdf "Fakta-ark" udarbejdet af frivillige og tilrettet efter kommunens kommentarer. Kan bruges ved frivilliges kontakt med virksomheder.

Information om løntilskudsjob for flygtninge, pdf "Fakta-ark" udarbejdet af frivillige og tilrettet efter kommunens kommentarer. Kan bruges ved frivilliges kontakt med virksomheder.

Information til flygtninge om virksomhedspraktik, pdf. Beskrivelse af vilkår og arbejdspladskultur. Udarbejdet af frivillige.

Information til flygtninge om virksomhedspraktik på arabisk, pdf.

 

Koncept for udarbejdelse af CV for nyankomne flygtninge, word  (BFK)

 

Arbejdspladskultur

Se nedenfor under kultur.

 

Begravelse

Begravelseshjælp

Dansk Islamisk Begravelsesfond

Islamisk BegravelsesService

 

Blanketter

Her findes diverse blanketter med relation til integration. (KL)

Nogle blanketter findes foruden på dansk også på engelsk, arabisk, farsi og somalisk.

Blanket ab131: Arbejdsgivertilbud om etablering af  virksomhedspraktik mv., pdf

Blanket ab201: Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud, pdf.

 

Bolig

Læs "Kommunale kan og skal opgaver".

 

Boligstøtte (Borger.dk) - digital ansøgning.

Tolkning af regler for indkvartering, pdf (ministerie)

Regler for boligplacering, pdf (DFH)

Boligplacering af flygtninge, pdf informationsbrev okt. 2016

 

Nye regler for midlertidig indkvartering af flygtninge pr. 22.12.15 (kommunen)

Læs information om kommunens tildeling af permanent bolig her.

Midlertidige boliger i Rudersdal. Læs her.

Betaling for ophold i midlertidig indkvartering - 2017. Læs her. pdf

 

Etableringspakker ved bosættelse - møbler, indbo mv. (kommunen)

 

Boligmedarbejder. Læs her.

Boligsocial medarbejder. Læs her.

 

Børn, institution og skole

Læs "Kommunale kan og skal opgaver".

Ansøgning om fripladstilskud (kommunen)

Ansøgning om fripladstilskud (borger.dk)

Læs supplerende information om fripladstilskud her.

Børne- og ungeydelse. Se under "Økonomi"

 

Digital kommunikation

Læs "Kommunale kan og skal opgaver".

 

Enkeltydelse

Søg om enkeltydelse (borger.dk).

 

Familiesammenføring

Familiesammenføring (Ny i Danmark)

Family reunification (New to Denmark)

Blanketter for ansøgning (Ny i Danmark)

Familiesammenføring til syriske flygtninge, vejledning, pdf (Ny i Danmark)

Family reunification for Syrian refugees, guidance, pdf (New to Denmark)

Hjælp til ansøgning (CePi)

Vejledning (Refugees Welcome) Find vejledning på flere sprog i "Download flyers"

Flybilletter, betaling af (DFH)

 

Forsikring

Kommunens anbefaling vedr. forsikring, pdf (kommunen)

 

Fritid

Broen (frivillig forening)

Hjælp til en fritidsaktivitet (kommunen)

Ansøgning om støtte tøtte til fritidsaktiviteter, fritidsforstærkningen (kommunen)

Fritidspuljen (DFH)

Foreningsliv for alle (DGI)

 

Fuldmagt (også kaldet samtykkeerklæring)

Skal man have information - skriftligt eller mundtligt - om en anden person, skal denne give fuldmagt til det. Hent kommunens fuldmagtsblanket her. pdf.

 

Fuldmagt for DFH netværksfamilie/-person (DFH)

Fuldmagt (borger.dk)

 

Integration

Læs også "Kommunale kan og skal opgaver" samt "Lovgivningshåndbog".

 

Integration (kontrakt, plan osv.) (kommunen)

Integration (Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) Læs også her om integrationsprogram, -kontrakt, -eklæring mv.

Sprog og praktik, tidsplan, pdf (BFK)

Min plan

 

Klager

Klagemuligheder (borger.dk)

Generelt gælder at klagemuligheden er angivet i loven for området.

Læs også om almindelige klageregler i Retssikkerhedsloven.

 

Kommunen/det offentlige

Integration, udlændinge og flygtninge (kommunen)

 

Hjælp/deltagelse ved møder - bisidder eller partsrepræsentant. (Sundhed.dk)

Forskellen på en bisidder og en partsrepræsentant, pdf (DUKH)

 

Tolkebistand. (Sundhed.dk)

Rettigheder i det sociale system. (Sundhed.dk)

Personlige dokumeter, returnering
 

e-boks til Rudersdal

 

Kultur

Dansk arbejdspladskultur (DAKU)

The Danish labour market (Beskæftigelsesministeriet)

Medborger i Danmark (Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration)

 

Kørekort

Fra udenlandsk til dansk kørekort (borger.dk)

 

Mentorernes opgaver

Flygtninge får tildelt en mentor i op til 6 måneder. Læs her, pdf. (kommunen)

 

Opholdstilladelse

Permanent ophold (Ny i Danmark)

Forlængelse af opholdstilladelse til flygtninge (Ny i Danmark)

Opholdskort med biometri (Ny i Danmark)

Politistationer hvor der optages biometri (Ny i Danmark)

 

Skemaguide (Udlændingestyrelsen)

FA3 online:ansøgning om forlængelse af ophold på baggrund af ægtefællesammenføring.

AS1-2 online: ansøgning om forlængelse af ophold på baggrund af asyl.

FA4 online: ansøgning om forlængelse af ophold til familiesammenførte børn.

 

Pas

Pas til udlændinge (Ny i Damark)

 

Radikalisering

Handlingsplan ved mistanke (kommunen)

 

Repatriering

Viden om og hjælp til at vende hjem (DFH)

 

Rådgivning og hjælp

Dansk Flygtningehjælp

Advokatvagten

CePi

Misbrugsrådgivning

 

Skole

Læs "Kommunale kan og skal opgaver".

Se også uddannelsesvejledning.

Efterskole

 

Sprogskole

Dansk for udlændinge (kommunen)

Speak - School of Danish (tidligere Sprogcenter Hellerup)

Danskuddannelse 1, 2 og 3, pdf (kommunen)

Eksempler på afholdte danskprøver (Undervisningsministeriet)

 

Ansøgning om danskbonus (nederst på siden)

Blanket (pdf)

 

Start egen virksomhed

Starting a business

Information og inspiration

Aktiv fundraising

Puljer og fonde

 

Statsborgerskab

Også kaldet indfødsret

Indfødsretsprøve

 

Sundhed

Læs "Kommunale kan og skal opgaver" samt "Lovgivningshåndbog".

 

Det danske sundhedssystem Oplysningsfilm på forskellige sprog.

Medicin i Danmark Oplysningsfilm på forskellige sprog.

Sundhedsinfo fra kommunen til flygtninge med børn. (pdf)

Det danske sundhedsvæsen (Sundhedsstyrelsen). Pjecer på flere sprog.

Sunde børn i et nyt land, 0-2 år (Sundhedsstyrelsen). Pjecer på flere sprog

 

Tolkning

Tolkning for patienter (borger.dk)

 

Transport

Læs supplerende oplysninger her.

 

Uddannelse

Vurdering af uddannelse/uddannelsesmatch

Ungdommens uddannelsesvejledning (UU-Sjælsø)

IGU, integrationsgrunduddannelse - ufaglært arbejdskraft, 18-40 år

Læs også om SU

 

Økonomi

Læs også "Lovgivningshåndbog".

 

Integrationsydelse, satser

Kontanthjælpsloft pr. 1. oktober 2016, pdf (kommunen)

Ansøgning om enkeltydelse (borger.dk)

 

Børne- og ungeydelse (SKAT)

Børne- og ungeydelse (borger.dk)

Børne- og ungeydelse, regler for flygtninge (borger.dk)

 

Obs! Integrationsydelse er skattepligtig, børne- og ungeydelse er skattefri.

 

Budgetskema, Excel (BFK)

En fil åbner i Excel klar til brug. Tryk på knappen "Aktivér redigering" øverst i regnearket. Der kræves ingen færdigheder i Excel. Opstil dit personlige budget og se hvor meget der er til rådighed om måneden ud over de faste udgifter.

 


 

Kildekommentarer

 

 

^ Til top

 

 

BFK Birkerød Flygtningekontakt
CePi Frivillig organisation af jurastuderende

DAKU

 

Et samarbejde mellem Foreningen Nydansker og Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats (CABI). Finanseret af Ministeriet for flygtninge, Indvandere og integration.

DFH

Dansk Flygtningehjælp.

DUKH Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet
Integrationsviden Siden sekretariatsbetjenes af Kontor for Integration og Medborgerskab i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

KL

Kommunernes Landsforening.

Ny i Danmark

 

Siden drives af Udlændingestyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Refugees

Siden er privat.

Refugees Welcome Frivillig organisation

Retsinformation

Siden drives af Civilstyrelsen.

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt