En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

Birkerød Flygtningekontakt - en del af Dansk Flygtningehjælp

En del af Dansk Flygtningehjælp

 

Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælps vision med relation til vores arbejde: "Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det." Du kan læse mere om vision, værdier og normer her (pdf).

Du kan finde andre hjemmesider med relation til Dansk Flygtningehjælp under "Vigtige links".

 

 

 

Birkerød Flygtningekontakts historie

 

I 1998 blev ca. 80 flygtninge fra 10 forskellige lande indkvarteret i Svaneparken (det tidligere Ebberødgård). Ca. halvdelen var børn. En gruppe frivillige - i starten kun 7 - besluttede i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp at hjælpe. Fra den 1. januar 1999 overtog Birkerød Kommune ansvaret for flygtningene.

De fysiske rammer for flygtningene var ikke gode og var medvirkende til at skabe konflikter. Tilstanden var ringe, og der manglede fællesrum, så gangarealerne var eneste legeareal for børnene. De frivillige mødtes 2 gange om ugen i 2 timer på "flygtningecentret" hvor flygtningene kunne komme og få hjælp med lektier, rådgivning, lege mv. Endvidere blev der arrangeret skovtur for børnene og en tur på Biblioteket. Nogle inviterede også flygtninge hjem.

I forbindelse med den første ansøgning til kommunen om penge, blev det anført, at en forudsætning for at der kunne ydes støtte var, at det skete inden for rammerne af en formel organisering. Den første bevilling fra kommunen var på 60.000 kr.

Birkerød Flygtningekontakt blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 7. januar 1999.

Læs hele historien her (pdf)

Se billeder fra fejringen den 7. januar 2019 her.

 

 

 

 

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt