En del af Dansk Flygtningehjælp HOME Vigtige links Hvem er vi? Kontakt

Bliv frivillig

Aktiviteter  
 

Birkerød Flygtningekontakt - en del af Dansk Flygtningehjælp

En del af Dansk Flygtningehjælp

 

Foreningen arbejder i overensstemmelse med Dansk Flygtningehjælps formål og på grundlag af en samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp.

Dansk Flygtningehjælps vision med relation til vores arbejde: "Ingen, der ønsker at integrere sig i det danske samfund, skal savne hjælp til det." Du kan læse mere om vision, værdier og normer her (pdf).

Du kan finde andre hjemmesider med relation til Dansk Flygtningehjælp under "Vigtige links".

 

 

 

Birkerød Flygtningekontakts historie

 

I 1998 blev ca. 80 flygtninge fra 10 forskellige lande indkvarteret i Svaneparken (det tidligere Ebberødgård). Ca. halvdelen var børn. En gruppe frivillige - i starten kun 7 - besluttede i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp at hjælpe. Fra den 1. januar 1999 overtog Birkerød Kommune ansvaret for flygtningene.

De fysiske rammer for flygtningene var ikke gode og var medvirkende til at skabe konflikter. Tilstanden var ringe, og der manglede fællesrum, så gangarealerne var eneste legeareal for børnene. De frivillige mødtes 2 gange om ugen i 2 timer på "flygtningecentret" hvor flygtningene kunne komme og få hjælp med lektier, rådgivning, lege mv. Endvidere blev der arrangeret skovtur for børnene og en tur på Biblioteket. Nogle inviterede også flygtninge hjem.

I forbindelse med den første ansøgning til kommunen om penge, blev det anført, at en forudsætning for at der kunne ydes støtte var, at det skete inden for rammerne af en formel organisering. Den første bevilling fra kommunen var på 60.000 kr.

Birkerød Flygtningekontakt blev grundlagt ved en stiftende generalforsamling den 7. januar 1999.

Læs hele historien her (pdf)

 

 

Dansk Flygtningehjælps frivilligpolitik - 10 principper

 

 
  1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

  2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

  3. At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

  4. At arbejdet i en frivilliggruppe udføres ud fra demokratiske beslutninger.

  5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

  6. At der ikke foregår økonomiske mellemværender med brugere.

  7. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til fagprofessionel rådgivning. 

  8. At kontakte Frivillignets regionskonsulent, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt de frivillige.

  9. At man til pressen kun udtaler sig på vegne af det frivillige arbejde, man står for lokalt. Udtalelser om Frivillignets og Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde skal ske i samråd med regionskonsulenten. At arbejdet overholder landets love og regler. 

 

 

Birkerød Flygtningekontakt - kontakt@flygtningekontakt.dk - www.facebook.com/flygtningekontakt